Ontwikkelen van visie, missie, identiteit, passie en mens.

CKJ heeft in de afgelopen jaren verschillende publicaties geplaats in vakbladen. Wij delen deze...
meer...

CKJ Consultancy

CKJ
CKJ Consultancy

Kennis managen

Kennis managen

Een auto besturen leren de meeste mensen. We kennen allemaal het theorie examen en het praktijk examen. Uiteindelijk is het verstandig om in uw organisatie er ook zo naar te kijken.

Vandaag de dag kan van alles geautomatiseerd plaatsvinden. Zo zijn er ook verschillende producten ontwikkeld die u helpen kennis:
- te onderhouden
- vast te leggen
- te borgen
- te delen

Wanneer een medewerker duidelijk heeft waarom, wat en hoe iets moet gebeuren kan deze zijn of haar werk uitvoeren en zal deze trachten het proces of de handeling slimmer uit te voeren. Dus door een goede basis te bieden ontstaat een zelfverbeterend proces, zo werkt de natuur.

Non-profit sector & Bedrijven & MKB
CKJ Consultancy
Schiedamseweg 68-70
3134 BP Vlaardingen
T 010 - 248 98 77
http://www.ckj.nl/ckjconsultancy/

Kennis en efficiëntie
Lees een willekeurig boek over efficiëntie en er staat: "Doe wat je moet doen meteen goed."...
meer...

URL: http://www.ckj.nl/ckjconsultancy/nl/proces-en-kennis/kennis-managen.html