Ontwikkelen van visie, missie, identiteit, passie en mens.

Lees hier wat gepubliceerd werd over HR en communiceren in organisaties.
meer...

CKJ Consultancy

CKJ
CKJ Consultancy

Wat doe ik?

Wat doe ik?

Werken aan het verbeteren van de performance van een organisatie. Voorheen veel vanuit de inhoud nu vooral vanuit de aansturing.

Procesoptimalisatie. Het blijft verrassend dat er altijd iets valt aan te passen ter verbetering van proces, dienst of product. Met nieuwe vreemde ogen wordt meestal het gemakkelijkst gezien wat anders is of kan. Ik stimuleer organisaties daarom ook om nieuwe medewerkers ‘kritisch’ te laten kijken en op te laten schrijven wat hen opvalt wanneer ze in hun nieuwe werkomgeving starten. Aanpassingen dienen een groter doel te dienen daarbij dienen de organisatiedoelen en de missie als uitgangspunt. De stappen zijn: Waar staan we nu? en Waar willen wij heen?

CKJ werkt vanuit een helicoperview aan de stroom in de ketens en de communicatie tussen de units in het bedrijf. Vaak ook vanuit inhoudelijke proceskennis aan de kwaliteit van het proces, waarbij het resultaat voorop staat. De insteek is aansturen maar ‘hands-on’ het proces begeleiden. Wij bekijken hoe de samenwerking, afstemming en procesaansluitingen verlopen. Vanuit een (management)rol met inhoudelijke verantwoordelijkheid sturen wij bij, herdefiniëren wij de uitgangspunten als nodig en creëren we de noodzakelijke randvoorwaarden. Alles afgestemd met en op de organisatie.

Ook vervullen wij de rol van sparringpartner voor managers of bedrijfseigenaren in het MBK. Zo kunt u ideeën toetsen en uw denken verbreden. Uit ervaring weten wij dar reflectie hernieuwde kracht en inzicht geeft. Dit werkt motiverend.
 
Voorbeelden van opdrachten:

Kennismanagement

• Competence Assurance System
Opzetten en implementeren een Competence Assurance System om de aanwezige kennis te meten, te onderhouden, te ontwikkelen en te borgen. Invoeren van een OntwikkelingsGericht Beoordelingssysteem. Ontwikkelen en invoeren van een kennis database en kennisoverdrachtsysteem waarin relevante en actuele kennis en informatie wordt onderhouden en gedeeld. Zowel expliciete als impliciete informatie kan worden onderhouden en gedeeld.

Procesmanagement

• Procesharmonisatie
Harmoniseren van werkprocessen. Landelijk uitwerken en invoeren van de best practice in uitvoering en organisatie van de kerntaken.

• Procescontrole
Beschikbare gegevens (organisatie breed) aanwenden voor processturing. Hierdoor verbetert naast de kwaliteit van het product of de dienst de communicatie tussen de verschillende afdelingen. Tevens zijn de gegevens toegankelijker voor het management.

• Reguleren informatiestroom
Vaststellen van de (management) informatiebehoefte voor sturing en of procesverbetering. In kaart brengen en reguleren van de bestaande informatiebronnen en -stromen. Proces- en datastromen op elkaar afstemmen. De kwaliteit van de gegevens verhogen. Dashboards opstellen. Werkbare procedures vastleggen en invoeren.

Verandering en opstart

• Begeleiding bij groei en reorganisatie
Door analyse van; de fase waarin het bedrijf zich bevindt, de cultuur, de werkprocessen en het creëren van draagvlak, de organisatie zo inrichten dat er stabiele en beheerste groei mogelijk is. Aangevuld met persoonlijke begeleiding.

• Inrichten en opstarten
Vanaf ideeën en plannen komen tot de inrichting en opstart van de (nieuwe) activiteiten. Kortsluiten tussen de verschillende disciplines om tot een gezamenlijk plan van aanpak te komen.

• Visie vertaling
Het vertalen van de visie in een missie en operationeel plan. Door de visie uit te werken en te vereenvoudigen kunnen organisatie breed beslissingen gemakkelijker worden genomen.

Non-profit sector & Bedrijven & MKB
CKJ Consultancy
Burg. A. van Walsumlaan
3135 WK Vlaardingen
T 010 - 248 98 77
http://www.ckj.nl/ckjconsultancy/

Privacy statement
De onderstaande privacy verklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en...
meer...

URL: http://www.ckj.nl/ckjconsultancy/nl/performance-manager/wat-doe-ik.html