Ontwikkelen van visie, missie, identiteit, passie en mens.

Lees hier wat gepubliceerd werd over HR en communiceren in organisaties.
meer...

CKJ Consultancy

CKJ
CKJ Consultancy

Publicaties

Publicaties

Lees hier wat gepubliceerd werd over HR en communiceren in organisaties.

Waarde kennismanagement systeem

Voor een medewerker in een organisatie is het prettig om over informatie te beschikken waarin via theorie of voorbeelden de werkzaamheden worden toegelicht. De informatie kan ook gaan over cultuur zaken, of een praktische procedure om de werkzaamheden te verrichten. Wanneer iemand weet wat er wordt verwacht kan de persoon zich richten op het correct uitvoeren van de vraag. Ook levert het een bevredigend gevoel op, omdat de bijdrage er toe doet. Maar hoe krijgen wij de informatie bij de medewerker? Voor de hand liggend is dat dit gaat via opleidingen, cursussen en workshops. Echter leert men dan veelal theorie en of generieke manieren van werken. Hoe weet een medewerker nu hoe het moet/bedoeld is op zijn/haar eigen werkplek?

Vaak is de (intrinsieke) kennis al aanwezig bij collega's. Deze informatie is dus uit de organisatie zelf te halen!

Een bewezen methode is "case based learning". Informatie uit de praktijk wordt ingevoerd in een database en deze informatie wordt gestructureerd gedeeld met collega's in de organisatie. Het is een investering om de gegevens te verzamelen en te structureren, maar het nut is groot en waardevol. Ik heb ruime ervaring in het opzetten van dergelijke kennismanagement systemen. Samen met de organisatie van de klant wordt het systeem ingericht volgens de processen en verantwoordelijkheden in de organisatie. Ik werk met iSeeiKnow; een mooie tool om de kennis te vangen en te delen. Onder andere voor Gate terminal, de eerste LNG terminal in Nederland, heb ik een CAS systeem (Competence Assurance System) opgezet. Hiermee konden de nieuwe medewerkers kennis vastleggen (en vooral delen) over het runnen van de plant terwijl deze werd gebouwd. De kennisvoortgang was/is per persoon meetbaar. Hierdoor kon en kan de organisatie snel, zelf haar Best Practices opbouwen. Collega's delen ervaringen en bevindingen met elkaar. Verschillende visies op zaken komen naar boven en geven input voor het vaststellen van de beste manier van werken.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een kennismanagementsysteem voor een lerende organisatie?  Mail naar andre@ckj.nl

Vergroot het draagvlak voor verandering!
Artikel over de 'OHO-methode'
In: Overheid Facilitair, maart 2005

Niveau van communicatie Column
Op welk niveau communiceert uw bedrijf?
Bron: Het Ondernemersbelang, 2007-2008

Communicatie Column
Communicatie
Bron: Het Ondernemersbelang, 2007-2008

De lading van woorden Column
Woorden en hun lading
Bron: Het Ondernemersbelang, 2007-2008

HR Preventief onderhoud Column
Preventief Onderhoud
Bron: Het Ondermnemersbelang, 2007-2008

Wat bedoel je? Column
Communiceren van je bedoeling
Bron: Het Ondernemersbelang, 2007-2008

Non-profit sector & Bedrijven & MKB
CKJ Consultancy
Burg. A. van Walsumlaan
3135 WK Vlaardingen
T 010 - 248 98 77
http://www.ckj.nl/ckjconsultancy/

Privacy statement
De onderstaande privacy verklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en...
meer...

URL: http://www.ckj.nl/ckjconsultancy/nl/performance-manager/publicaties.html