CKJ heeft in de afgelopen jaren verschillende publicaties geplaats in vakbladen. Wij delen deze...
meer...

CKJ Consultancy

CKJ

Privacy statement

Privacy statement

De onderstaande privacy verklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met CKJ Groep BV en CKJ Proces en Kennis samen hieronder aangegeven als CKJ.

Persoonsgegevens die wij verwerken

CKJ verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de reguliere bedrijfsvoering, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. CKJ verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Tevens verwerken wij geen persoonsgegevens van minderjarigen.

 Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken indien die aan ons verstrekt zijn:

- Bedrijfsnaam

- Naam contactpersoon

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres 

- Bankrekeningnummer
- KvK nummer

 

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn is het nodig dat CKJ in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. CKJ gebruikt uw persoonsgegevens voor:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- CKJ verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CKJ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

In de administratie (hard copy als digitaal) die vanwege de fiscale bewaarplicht worden gearchiveerd kunnen uw gegevens voorkomen. Daarna worden deze vernietigd.

  

Delen van persoonsgegevens met derden

CKJ verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of wanneer de wet dat vereist.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CKJ gebruikt alleen technische en functionele cookies om de website te laten functioneren. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website (en uw gebruiksgemak). Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Wij kunnen hiermee eventueel onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U mag CKJ vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u CKJ verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailadres info@ckj.nl.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CKJ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Vanwege het open karakter van het internet kunnen wij de overdracht van gegevens niet 100% garanderen, maar streven ernaar die zo veilig mogelijk te doen.

Deel deze pagina

CKJ Consultancy
Burg. A. van Walsumlaan
3135 WK Vlaardingen
T 010 - 248 98 77
http://www.ckj.nl/ckjconsultancy/

Privacy statement
De onderstaande privacy verklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en...
meer...

URL: http://www.ckj.nl/ckjconsultancy/nl/non-profit-sector/blog/privacy-statement.html