Ontwikkelen van visie, missie, identiteit, passie en mens.

CKJ heeft in de afgelopen jaren verschillende publicaties geplaats in vakbladen. Wij delen deze...
meer...

CKJ Consultancy

CKJ
CKJ Consultancy

Proces en Kennis

Proces en Kennis

Weten wat je moet doen en weten hoe je het moet doen.

Een professionele bedrijfsvoering houdt in dat de doelstellingen gekend zijn, dat de mederwerkers kennis van zaken hebben, dat de processen en randvoorwaarden duidelijke zijn, en de middelen voldoen aan de gestelde eisen.

Non-profit sector & Bedrijven & MKB
CKJ Consultancy
Burg. A. van Walsumlaan
3135 WK Vlaardingen
T 010 - 248 98 77
http://www.ckj.nl/ckjconsultancy/

Privacy statement
De onderstaande privacy verklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en...
meer...

URL: http://www.ckj.nl/ckjconsultancy/nl/non-profit-sector.html